Zajęcia fitness Oława

Zapraszam na zajęcia fitness w Oławie

poniedziałki i  środy, godz. 19:00-20:00

Oławskie Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 48, 55-200 Oława

aerobic, fitness Oława

aerobic Oława
aerobic Oława